Δωμάτια Βούλα

Εύα Δασκαλάκη
70400 Λέντας Δυτικός
Κρήτη
Ελλάδα

Τηλέφωνο: 2892095253
Κινητό: 6945843640

Email: evadaskalaki01gmail.NOSPAM.com 

Internet: www.voula-lentas.com 

Website: www.herzhauser.com  

Φωτογραφίες: Εύα Δασκαλάκη